FREE READ ´ De vuuraanbidders: roman uit de tachtigjarige oorlog

READ · E-book, or Kindle E-pub ´ Simon Vestdijk

READ · E-book, or Kindle E-pub ´ Simon Vestdijk De vuuraanbidders roman uit de tachtigjarige De vuuraanbidders roman uit de tachtigjarige oorlog Simon Vestdijk Snippet view Common terms and phrases Achilles achter affuiten alles alsof altijd Arminianen avond begon Beieren bleef Bockshorn Bondt Christiaan Contraremonstranten Criellaert dacht DOWNLOAD PDF De vuuraanbidders roman uit De vuuraanbidders roman uit de tachtigjarige oorlog Posted on AM AM by Simon Vestdijk De vuuraanbidders roman uit de tachtigjarige oorlog Creat Simon Vestdijk is Ebook Born in the small town of Harlingen Vestdijk studied medicine in Amsterdam but turn De vuuraanbidders Roman uit de tachtigjarige Libros Los ms vendidos Infantil y Juvenil Literatura y Ficcin Libros de texto Negocios e Inversiones Tienda de Comics Tienda Kindle Libros › Libros en Idiomas Extranjeros Hoorspel | De vuuraanbidders De vuuraanbidders Gerard van Criellaert geboren in vertelt op jarige leeftijd over het leven dat hij tussen zijn e en ste leidde; een leven vol van geloofscrises gewetensnood en persoonlijk conflict Het hoorspel begint in Leiden waar de held Gerard Criellaert in relatieve vrede woont met zijn vader moeder broers. De vuuraanbidders wordt vaak als een van Vestdijks meesterwerken gezien en als een van zijn meest magistrale historische romans Zelf was ik er eveneens zeer van onder de indruk Zoals wel vaker bij Vestdijk moest ik er wel even stevig inkomen en mij manmoedig door flink wat taaie pagina's heen bijten maar daar stonden veel enorm fascinerende pagina's tegenover en aan het slot vond ik ook de allertaaiste pagina's met terugwerkende kracht prachtig Zo gaat dat vaker in Vestdijks beste boeken een tijd lang zit je als een gek af te zien en ineens besef je dat je de hele tijd al een meesterwerk hebt gelezen Het verhaal speelt tijdens de 80 jarige oorlog in Nederland en de 30 jarige oorlog in Duitsland Decor van felle godsdienstige twisten en elkaar op leven en dood bekampende wereldbeelden soms uitgevochten in scherpzinnig theologisch dispuut vaker via bruut geweld en groteske oorlogsgruwelen Vestdijks enorme talent voor paradoxale spanningen gedijt geweldig bij de beschrijving van deze barre eindeloos complexe en zeer veranderlijke overgangstijden Liefhebbers van avonturenromans komen goed aan hun trekken in dit ruim 650 blz dikke boek liefhebbers van met veel gevoel voor detail geschilderde historische werelden niet minder Wat een kunststuk is op zich het verhaal wordt vanuit ik perspectief verteld dus zonder veel historiserend of uitleggend en verklarend commentaar en toch heb je het gevoel die wereld van de vroeg 17e eeuw te proeven te ruiken te zien en te beleven Vestdijk schijnt heel veel research heel goed in het verhaal verweven te hebben wat tot een geloofwaardig en kennelijk heel accuraat geschilderd verleden leidt en doet dat zonder je als lezer te overstelpen met veel boekengeleerdheid Knap dat zekerMaar nog veel knapper is hoe Vestdijk ons de innerlijke groei laat meebeleven van Gerard Criellaert die tot eigen verrassing zich ontwikkelt van in de predestinatie gelovend Gomarist tot ontkenner van Gods bestaan Of beter misschien tot een aan alles twijfelend agnost voor wie het lot en het bestaan zo ondoorgrondelijk en onbegrijpelijk is dat elk oordeel opgeschort moet worden En de ultieme opschorting van elk oordeel is de ontkenning van God Of de ook van sommige mystici en de door Vestdijk bewonderde Eckhart bekende gedachte dat God zich aan elk menselijk begrip onttrekt ook aan de verstandelijke categorieën van bestaan en niet bestaan zodat God wel bestaat EN niet bestaat Wel bestaat er in dit uitermate aan alles twijfelende wereldbeeld zoiets als geïdealiseerde liefde als idealen als streven naar het hogere wat oa prominent naar voren komt in enkele schitterende pagina's over alchemie Maar daarover wordt het volgende gezegd Toen ik Zladko mijn hopeloze liefde onthulde was hij er haastig bij om ook de aandoeningen van het hart tot iets symbolisch te verklaren Het goddelijke werk kon namelijk ook worden omschreven als de vereniging van man en vrouw; de vrouw die men liefhad stelde alleen maar datgene in de eigen ziel voor waarnaar men streefde; en het had dus geen zin de geliefde te willen bezitten want dit bezit was onmogelijk men beminde slechts een zinnebeeld Liefde God en ideaal hebben een enorme kracht bij Vestdijk maar alleen als zinnebeeld als ongrijpbare spookgestalte in het eigen innerlijk Contact met of daadwerkelijk bezitten van Liefde God en ideaal zijn dus onmogelijk Precies die onmogelijkheid nu tekent Vestdijk in De vuuraanbidders op adembenemende wijze uit Niet alleen door ons op werkelijk geniale wijze te laten zien hoe Gerard al zijn geloof aan een kenbare God verliest door de oorlogsgruwelen die hij ziet de bodemloze belachelijkheid van gekende oorlogshelden die hij aanschouwt en vooral door de van bizarre grilligheid doordrenkte lotswendingen die hij ondergaat Maar ook door de wel heel vreemde bijna onaardse liefdes die hij beleeft waarin de vrouwen oa zijn eigen onnatuurlijk bleke en ondoorgrondelijke zuster al even grote raadselen voor hem blijken te zijn als hij dat is voor zichzelf En voor mijn gevoel ook door zijn ervaringen met diverse ongelofelijk dubbelzinnige avonturiers cynische kunstenaars bijna demonische meesters van maskerades en driedubbelrollen spelende fantasten en bedriegers die zeer appelleren aan Gerard Criellaerts verlangen naar het buitengewone en avontuurlijke figuren ook die garant staan voor flink wat enorm fascinerende en soms zelfs ongehoord spectaculaire plotwendingen Maar in mijn beleving vooral figuren die meeslepend gestalte geven aan de buitensporigheid en onvoorspelbaarheid die Criellaerts binnenwereld en buitenwereld kenmerkt En dat is een wereld waarin elk rustgevend eindoordeel moet worden opgeschort een wereld zonder vaste werkelijkheid en zonder GodGeweldig hoe geloofwaardig Vestdijk een historische wereld oproept die volkomen geloofwaardig overkomt maar waarin alles voortdurend verschuift Prachtig hoe hij ons laat meevoelen met het chaotische spel van krachten en tegenkrachten in die wereld en ons verbijstert met avonturen vol dubbele bodems en paradoxale wendingen die de chaos extra voelbaar maken Heerlijk hoe hij ons deelgenoot maakt van scherpzinnige theologische disputen en innerlijke overdenkingen die allemaal uitmonden in opschorting van het oordeel en in niet weten Intrigerend ook hoe dat niet weten gepaard gaat met gewetensonderzoek introspectie en meeslepend verwoord besef van onmiskenbare hoewel niet te duiden schuld Juist het niet weten maakt deze introspectie extra pregnant En fenomenaal hoe hij ons stapje voor stapje de innerlijke ontdekkingsreis laat zien van iemand die zonder dat eerst zelf te beseffen zich ontwikkelt tot ongodist in door geloofsfanatisme geteisterde tijden Zonder meer een fascinerend leesavontuur deze roman ondanks diverse taaie passages ik ben blij dat ik dit avontuur heb mogen meemaken

FREE READ De vuuraanbidders: roman uit de tachtigjarige oorlog

FREE READ ´ De vuuraanbidders: roman uit de tachtigjarige oorlog Á De vuuraanbidders roman uit de tachtigjarige De vuuraanbidders roman uit de tachtigjarige oorlog Simon Vestdijk Snippet view Common terms and phrases Achilles achter affuiten alles alsof altijd Arminianen avond begon Beieren bleef Bockshorn Bondt Chri En zus Hij Tzum | Recensie Simon Vestdijk – De Gerard Criellaert de hoofdpersoon en verteller van de roman De vuuraanbidders van Simon Vestdijk groeit op in Leiden tijdens het bestand In zijn ouderlijk huis heerst de contrareformatie vooral door toedoen van zijn strenggelovige vader een timmerman In zijn jeugd denkt Gerard hier verder niet veel over na hij is meer genteresseerd in meisjes Zijn vader wil graag dat hij soldaat De vuuraanbidders Roman uit de tachtigjarige De vuuraanbidders Roman uit de tachtigjarige oorlog € op voorraad In winkelmand Artikelnummer Categorie literatuur Tag vdR Eigenschappen Auteur Vestdijk Simon Uitgever 's Gravenhage Nijgh Van Ditmar Bijzonderheden In zeer goede staat Zwart rode band met bandillustratie in rood Zeer nette stofomslag en fraaie schutbladen In zwarte cassette Gebonden in Vestdijkkring | Flickr Roman 'Avontuur met Titia' met handtekeningen van Vestdijk en van Eyk by Vestdijkkring De vuuraanbidders e druk gesigneerd door S Vestdijk met opdracht by Vestdijkkring Getypte brief van S Vestdijk aan Ed Hoornik Doorn november by Vestdijkkring Oeuvre van Simon Vestdijk Wikipedia historisch wer. Nederlandse hardcover schoolopdracht Ik heb dyslexiaEen van de weinige boeken van Simon Vestdijk welke ik toch inhoudshalve wel interessant vond Deze historische roman speelt zich af in de tachtig jarige oorlog Wel duurde het even voordat ik door de vaartloze eerste hoofdstukken was

Simon Vestdijk ´ 9 FREE READ

De vuuraanbidders roman uit de tachtigjarige oorlogK als De vuuraanbidders; fantastisch werk als De kellner en de levenden en Bericht uit het hiernamaals In de onderstaande lijst geven de jaartallen het schrijven en de eerste publicatie aan AW Anton Wachter roman; SVS Symfonie van Victor Slingeland Kind tussen vier vrouwen autobiografische roman Meneer Visser's hellevaart eigentijdse Dissertation sur le roman Mes cours de lyce Le roman de Thrse Rauin de Zola raconte l’histoire dune femme marie son cousin Camille Elle va cependant faire la connaissance de Laurent un ami de son mari ui va devenir son amant Voulant se dbarrasser de Camille les deux amants organisent une sortie en barue durant lauelle Camille va tre jet par dessus bord Thrse Rauin va ensuite tre terrifie par le meurtre Doit on choisir un thme avant de commencer un roman Si le thme de votre roman tait la vengeance ce concept devrait tre omniprsent partout dans le rcit Le personnage principal serait m par des ides de vengeance et il subirait les consuences bonnes et mauvaises de ce sombre dsir tout au long de l’histoire Si vous vous retrouviez devant une impasse durant votre criture vous n’auriez u’ repenser votr. Deze historische roman is behoorlijk dik maar blijft tot het einde toe spannend Zoals altijd bij Vestdijk zijn er diverse lagen en verhaallijnen Net als bijvoorbeeld Rumeiland is dit een boek met veel spanning en actie Het verhaal begint in Leiden rond 1618 Vanwege het Twaalfjarige Bestand worden er al een tijdje geen grote veldslagen meer uitgevochten in Holland Toch is er geen vrede Prins Maurits voert een strijd om de macht met zijn vroegere beschermheer Van Olde Barneveldt De laatstgenoemde vertegenwoordigt de stadse elite met Remonstrantse sympathieën Deze stroming was losser en gematigder dan die van de Contraremonstranten steil in de leer en strikt vasthoudend aan het leerstuk van de predestinatie Deze orthodoxen hadden vooral aanhang onder het volk en in de provincie In Leiden werd de strijd aangevoerd door twee theologische hoogleraren en predikanten Arminius en Gomarus Aanvoerder Maurits zat in het kamp van strenge Contraremonstranten Van deze stof weet Vestdijk weer een boeiend en levendig verhaal te maken Het eerste deel speelt in Leiden De hoofdpersoon groeit op in een Contraremonstrants gezin en gaat regelmatig op pad om ruiten in te gooien bij de Remonstrantse minderheid Alles wordt anders als hij verliefd wordt op de dochter van de dominee bij wie hij zojuist 'de ramen heeft doen spreken'De zon maakte haar gezicht goudachtig en hard; haar ogen puilden nog sterker uit dan ik mij van de eerste maal herinnerde Ik wist niet of ik teleurgesteld moest zijn of verrukt Zij liep met het bovenlichaam iets achterover hetgeen niets uitdagends had veeleer aan een vermoeide opofferingsgezindheid deed denken Mijn groet was beantwoord ze moest mij herkend hebben In haar uiterlijk was iets geweest dat mij dwaas genoeg de zandstenen leeuw op het Stadstimmerhuis in de herinnering riep waar ik vroeger met mijn vader wel stond te kijken op dagen dat het met de affuiten misgelopen was dat korrelige en gewichtloze en haast vergeefse van de zandstenen was ook aan haar gezicht eigen; de zon sloeg erop en alles vlamde en gloorde geelachtig goudachtig zonder nochtans tot uitbundig leven te worden gewekt Het was een gezicht van iemand met een geweldig verantwoordelijkheidsgevoel dat vooralsnog op niets betrekking heeft; het gezicht van een goede moeder zonder kinderen of van een koningin zonder koninkrijkIntussen woedt in Duitsland op veel grotere schaal een oorlog tussen protestante en katholieke mogendheden Voor een deel werd deze strijd vanuit Nederland gefinancierd De hoofdpersoon sluit zich aan en belandt uiteindelijk in het belegerde Heidelberg De legers bestonden uit huurlingen die niet betaald werden Hun beloning bestond uit de toestemming om veroverde 0f bij gebrek daaraan bevriende gebieden te plunderen Vestdijk beschrijft ISIS achtige gruweldaden Mede als gevolg van wat hij ziet en meemaakt verliest de hoofdpersoon zijn geloof Hij beschouwt godsdienst als een soort ziekte Alle godsdienstige mannen die ik tot dusverre had ontmoet waren door deze afwijking tot wreedaards kwelgeesten betweters huichelaars of sukkels gewordenDe belevenissen in de oorlog zijn enorm spannend en opwindend Het is knap hoe Vestdijk na de terugkeer in Leiden meteen het tempo aanpast aan de Hollandse gezapigheid Net als de hoofdpersoon moet de lezer gewend aan kruitdamp en actie weer wennen aan de trage kleinsteedse bedaardheid Dan komt er langzaam maar zeker een grandioze finale op gang en eindigt het boek als een explosie 'in bloed en vuur en rook damp'Jeanne van Schaik Willing noemde De vuuraanbidders in 1947 een 'geloofsbelijdenis van een ongelovige' en zei verderDeze trits en tritsen van verbeeldingen straattaferelen binnenhuisjes krijgstonelen taveernscènes stadsgezichten natuurbeschrijvingen deze anecdotes en stillevens die in een groter overvloed dan bij de uitbundigste Rubens over deze bladzijden zijn gestrooid werden gegroepeerd om een intrige een intrige die in eersten aanleg de allure heeft van een avonturenroman in den trant van ‘de graaf de Monte Christo’ of ‘de drie Musketiers’De beschrijvingen van de oorlog en de gedachten over de onmogelijkheid van het bestaan van een god houden ongetwijfeld verband met de tijd waarin Vestdijk dit boek schreef in de tweede helft van 1944 zich schuil houdend bij het licht van een olielampje Ondanks de wellicht ogenschijnlijk 'droge' stof is het een meeslepend boek Diepgang romantiek spanning en ook humor alle ingrediënten zijn aanwezig en meesterlijk uitgewerkt